Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

פורום דו קיום בנגב לראש הממשלה – גנוז את החוק להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב

02.06.2013

בתגובה להחלטה להביא את הצעת "החוק להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב" להצבעה בקריאה ראשונה בכנסת מחר (יום שני), הוחלט בפורום דו קיום בנגב על שורה של צעדי התנגדות ומחאה.

  1. ביום שני בשעה 17:00 יקיים הפורום משמרת מחאה ליד מרכז המורים בבאר שבע בקריאה לביטול התוכנית.
  2. באותו יום בשעה 18:15 נקיים פאנל הסברה על התוכנית בשיתוף עם הארגונים "עדאלה" ו"האגודה לזכויות האזרח". הפאנל יערך בבית התרבות של הארגון ברחוב שלמה המלך 7 בבאר שבע.
  3. בנוסף, פנתה מזכירות פורום דו קיום בנגב במכתב לראש הממשלה בבקשה לעצור את תהליך החקיקה.

בפנייתם לראש הממשלה, כותבים חברי וחברות המזכירות כי:

"החוק עומד לפגוע בזכויות המצומצמות שנותרו לבדואים בנגב ולהותירם בחוסר כל. הפגיעה בבדואים מהווה פגיעה בכל תושבי הנגב, כולל היהודים, משום שהיא שומטת את הקרקע מתחת לאפשרות של חיים בצוותא במרחב אחד… …המשמעות של החוק היא הגברת הפערים הכלכליים, חינוכיים, תעסוקתיים ותרבותיים בין יהודים וערבים בנגב והפרת האיזון בין שתי הקהילות. כדי לאפשר קיום משותף בנגב יש להחיל תכניות וקריטריונים שווים ליהודים ולערבים ולא להמשיך במדיניות הכושלת הנוכחית, המעניקה זכויות לקבוצה אתנית אחת ומקפחת קבוצה אחרת. עדיין יש זמן לעצור את האיוולת ולגנוז את החוק."

לחצו כאן לקריאת המכתב המלא

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions