Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

פורום דו קיום בנגב מתנגד לאישורה של תוכנית פראוור-בגין בוועדת השרים לענייני חקיקה

06.05.2013

אישורה של תוכנית פראוור-בגין הבוקר בוועדת השרים לענייני חקיקה הינו צעד חמור בדרך למיסוד מדיניותה המפלה והגזענית של המדינה בנגב. משמעותו של החוק ההולך ונרקם הינה הפיכתו של הנגב למרחב "נקי ככל האפשר מבדואים", נישולם של הערבים הבדואים מאדמתם ומאמצעי הייצור המסורתיים שלהם, פירור המבנה החברתי שלהם וריכוזם ביישובים עירוניים דלים במשאבים ויכולות לפיתוח עצמי.

ההחלטה, שמכשירה הלכה למעשה פינוי כפוי של עשרות אלפי אזרחים, עומדת בניגוד להמלצת ועדת האו"ם לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (2011), שקראה לישראל להימנע מפינוי בכוח של תושבים, ולהפסיק את הריסות הבתים בכפרים הבלתי מוכרים, ובניגוד להמלצות הועדה לביעור האפליה הגזעית (2007), שקראה למדינה לבחון את האפשרות להכיר בכפרים הבדואים, לאפשר לבדואים שליטה ושימוש בשטחים שבבעלותם, והפצירה במדינה שלא להתחיל בתוכנית לפינוי ללא הסכמת הקהילות בכפרים.

אנו סבורים שהתהליך הנוכחי המוביל לעיגונה של התוכנית בחוק, הינו הרסני לעתידו של הנגב. אנו מצרים על הפניית משאבים כה נרחבים למטרות אכיפה משטרתית של תוכנית אלימה ודכאנית, בשעה שמשאבים אלה יכולים להיות מופנים להכרה בכפרים הקיימים ופיתוח תשתיות בהם, לרווחת האוכלוסיה, ולמען האינטרס ארוך הטווח של כל תושבי הנגב יהודים וערבים. עשינו ונעשה ככל שביכולתנו להתנגד לתהליך החקיקה הקיים, תהליך שאינו משתף את הקהילה הבדואית בצעדים לקביעת עתידה, ונעשה תוך הפעלת כוח חד צדדית. ההפגנה שנערכה הבוקר מול משרד ראש הממשלה הינה צעד ראשון בסדרה של פעולות מחאה והתנגדות. אנו קוראים לציבור הרחב להצטרף להתנגדות זו.

 

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות