Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

פורום דו קיום בנגב למפלגת SPD בגרמניה – הפסיקו תמיכתכם בנטיעת יערות קק"ל בנגב המשמשים לנישול הבדואים מאדמתם

02.01.2013

בשנים האחרונות לוקחת קרן קיימת לישראל חלק פעיל במדיניות הנישול של הבדואים בנגב מאדמותיהם. היא עושה זאת באמצעות נטיעת יערות על אדמות המצויות במחלוקת משפטית בין המדינה לאזרחים בדואים, במטרה "לקבוע עובדות בשטח". לא אחת נהרסים כפרים בדואים שלמים על מנת להכשיר את הקרקע לנטיעתו של יער (כפי שקורה באל עראקיב).

במסגרת הקמפיינים לגיוס הכספים מוצגים היערות בפני תורמים ברחבי העולם כיוזמה "ירוקה" שעתידה לפעול לרווחתם של כלל תושבי האזור. כך מוליכה הקרן שולל את התורמים, ומייצרת תדמית סביבתית המשמשת עלה תאנה לתכליתו של הפרויקט – הלאמתן של הקרקעות ונישול הבדואים מאדמותיהם.

כך, בחגיגות השישים לישראל נחנך "יער מדינות גרמניה" אשר ניטע על ידי קק"ל במימון של קהילות וארגונים מרחבי גרמניה, ומנציח את זיכרון השואה והקהילות היהודיות-גרמניות שנמחקו במהלכה. ברחבי היער פזורות אנדרטאות שמציינות אירוע, אדם או קהילה הקשורים בהיסטוריה היהודית גרמנית. יער זה ממוקם על אדמותיה של משפחת אבו פריח שמתגוררת היום באל עראקיב, לאחר שפונתה מאדמתה ב-1948. מדובר באזרחי ישראל שזכויותיהם על הקרקע הופקעו בידי המדינה, ותביעות בעלות שלהם על הקרקע (מגובות במסמכים) הוגשו לבתי המשפט. באופן מעשי היער מונע אפשרות להתיישבות מחודשת באדמות המקוריות. באופן סמלי הוא מוחק את זיכרון קיומם של הבדואים במרחב ונישולם מאדמתם. כך גם הופך אקט חשוב ואנושי של זיכרון והנצחה של עם אחד, לאקט ציני של השכחה, הדחקה ונישול של עם אחר.

בשבועות האחרונים החל קמפיין של המפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית (SPD), הפונה לציבור הגרמני על מנת לגייס כספים לנטיעת יער בהמשך לפרויקט "יער מדינות גרמניה" שעתיד להיחנך בחגיגות ה-65 לישראל. פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי פנה לחברי המפלגה במכתב המיידע אותם על הנעשה על ידי המדינה והקרן קיימת לישראל בשמם ובאמצעות תרומתם העתידית. חיה נח, מנכ"ל פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי, אומרת "הפעילות של קק"ל בנגב היא הרסנית ומזיקה לאפשרות הקיום האזרחי המשותף של ערבים בדואים ויהודים בנגב. כואב לנו לראות שארגונים בינ"ל שמעוניינים לתרום למדינת ישראל נרתמים לפעילות זו, ככל הנראה, מבלי להבין באופן מלא את מטרותיה"

בסרטון שצורף למכתב מדגיש ד"ר עואד אבו-פריח בעליהן של האדמות עליהן מוקם היער:  "פה נעשה עיוות היסטורי. עיוות היסטורי מאוד מאוד גדול… אני בטוח שאם החברים שלי בגרמניה ידעו שהם גרמו לכך שאני לא אוכל לחזור לפה, ולכך שהזיכרון ההיסטורי שלי ושל המשפחה שלי נמחק, אני בטוח שהם לא היו מסכימים"

 

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות