Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

אלימות משטרתית בכפר הבדואי ביר הדאג'

12.10.2012

11.10.2012

פקחי משרד הפנים שהגיעו אתמול לכפר ביר הדאג' נתקלו בהתנגדות התושבים שמנעו את כניסתם לכפר, הבוקר, שבו הפקחים בליווי כוח משטרתי גדול, שעשה שימוש בגז מדמיע ובנשקים נוספים. במהלך האירוע, חדר הגז המדמיע אל תוך בית הספר ביישוב, ובית הספר נאלץ לשחרר את התלמידים אל ביתם.

תושבי הכפר הבדואי ביר הדאג', שהוכר על ידי המדינה, מדווחים כי הבוקר, הגיעו אל הכפר הפקחים מלווים בשוטרים, ובעוד שתושבי הכפר ניסו למנוע חלוקה של צווי הריסה לבתים ביישוב, השוטרים החלו להפעיל נגדם כוח רב, שכלל לדברי התושבים ירי גז מדמיע וכדורי גומי. בעקבות הירי, נפצעו מספר תושבים, מרבית הפצועים סירבו להתפנות אל בית החולים, אישה אחת שנפצעה בידה מכדור גומי פונתה אל בית החולים. שלושה תושבים נעצרו על ידי המשטרה. במהלך הירי חדר הגז אל בית הספר ביישוב, ולמורים לא נותר אלא לשלוח את התלמידים אל ביתם,

כדורי ספוג שנורו בכפר ביר-הדאג' ב-27 בספטמבר 2012

בשבועות האחרונים אנו עדים להחרפה במדיניות הריסות הבתים ביישובים הבדואים בנגב. תופעה זו מלווה גם בהפעלה בלתי מידתית של אלימות מצד המשטרה, שהגיעה היום לשיאה..   כבר לפני שבועיים הגיעו כוחות משטרה ללוות הריסת בתים ביישוב הבדואי המוכר ביר הדאג'. כוח ההריסה נהג בגסות ובזלזול כלפי התושבים, ולדברי התושבים, אחד מנהגי הבולדוזרים אף ירק על אחד מהם. בתגובה תגובת המשטרה לא אחרה לבוא, וכללה ירי של גז מדמיע וכדורי גומי.

אתמול, יום רביעי, הגיעו שוב פקחים של משרד הפנים לתלות צווי הריסה על מבנים בביר הדאג'. בעקבות האירועים האלימים התארגנו תושבי הכפר וחסמו את הכוחות מלהיכנס לכפר, ואלה סבו על עקבותיהם. הבוקר כאמור, שבו הפקחים מלווים כוח משטרתי גדול, בניסיון לחלק את צווי ההריסה.

חיה נח, מנכ"ל פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי אמרה היום: מדיניות הריסות הבתים של משרד פנים וממשלת ישראל חייבת להיפסק. במקום לחדול מהריסת הבתים מדינת ישראל ממשיכה לחלק צווי הריסה ולשלוח בולדוזרים שהורסים בתים ברחבי הנגב. הכפר ביר הדאג' הוכר על ידי המדינה והנה, ההריסות בכפר נמשכות ופקחי משרד הפנים ממשיכים לחלק צווי ההריסה, אירועי היום מוכיחים שההכרה בכפרים הבדואים אינה בעלת משמעות, כשההריסות נמשכות. אנו קוראים להפסקת הריסות הבתים בנגב מדיניות זו מרחיקה אותנו מעתיד של קיום משותף ושיוויון זכויות אזרחי בנגב, ואנו קוראים להפסיקה לאלתר.

 

 

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות