Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

הואצו ההריסות בכפר אלעראקיב: הכפר נהרס היום בפעם השלישית ב-11 הימים האחרונים

26.08.2013

–הודעה לעיתונות–

ערב אישורו של החוק להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב הואצו הריסות המדינה בכפר הבדואי הבלתי מוכר אלעראקיב.

הכפר שנהרס לראשונה לפני שלוש שנים ומאז נבנה ונהרס 52 פעמים, נהרס היום בצהריים בפעם ה-53 ובפעם השלישית ב-11 הימים האחרונים.

הכפר אלעראקיב ממוקם מדרום לעיר רהט מערבית לכביש 40, עד לפני כשלוש שנים, התגוררו במקום כ-500 נפשות. לפני מספר שנים החלה המדינה באמצעות קק"ל לטעת יער באדמות השייכות לתושבי הכפר. ב-27 ביולי 2010 הגיעו כוחות גדולים של מנהל מקרקעי ישראל והמשטרה, הרסו את כל בתי הכפר, השמידו את כל היבולים החקלאיים ועקרו את כל עצי הזית.

מספר שבועות לאחר מכן הגיעו שוב כוחות משטרה ומנהל והרסו את המבנים הזמניים שהספיקו התושבים לבנות מאז. לאחר מספר הריסות עזבו משפחות רבות את הכפר, ומעט המשפחות שנשארו עברו להתגורר במתחם בית הקברות של הכפר, שם הם מנהלים את חייהם היומיומיים. במקום שבו היה ממוקם הכפר מוסיפים התושבים לבנות סוכות ארעיות, ביניהם ה"שיג" – אוהל האירוח המסורתי.

מדיי מספר שבועות פוקדים את המקום כוחות הריסה של מנהל מקרקעי ישראל והורסים את השיג והסוכות הזמניות. מחזה זה חזר על עצמו למעלה מחמישים פעמים בשלוש השנים האחרונות, במהלכם הפך הכפר לסמל המאבק של הבדואים בנגב במדיניות הריסות הבתים והייעור. זאת לאור הנחישות של תושבי הכפר להישאר במקומם ולבנות מחדש את ביתם חרף ההריסות החוזרות ונשנות וחרף עבודות הייעור של קק"ל שנמשכות באדמות הכפר.

אולם בימים האחרונים נראה שמדיניות ההריסות של המנהל הואצה – ב-11 הימים האחרונים נהרס הכפר 3 פעמים – בפעם הראשונה ב-15.8, בפעם השנייה ב-21.8 ובפעם השלישית היום בצהריים.

חיה נח, מנכ"ל פורום דו קיום בנגב, אומרת היום כי "ההריסות המואצות של הכפר אלעראקיב מעידות על כך שלמרות התנגדויות הרבות לחוק פראוור, ולמרות שהחוק טרם אושר על ידי הכנסת, המדינה החלה הלכה למעשה ביישומו. יותר מכך, אירועים אלה, כמו גם ההריסות האחרונות בכפר עתיר שבצפון הנגב, חושפים את כוונתו האמיתית של החוק, שמוצג ככזה הנועד לסייע לאוכלוסיה הבדואית בנגב – פינוי הבדואים מכפריהם החקלאיים, והעברתם ליישובים עירוניים"

 

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות