Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

דורשים מהעולם להתערב בנעשה בנגב

24.11.2011

מר חליל אל עמור, חבר מזכירות פורום דו קיום בנגב ותושב הכפר הלא מוכר אל סירה, הקריא בז'נבה הצהרה מטעם הארגון בוועידה לזכויות חברתיות, תרבותיות וכלכליות של ארגון האומות המאוחדות. "העולם יכול לסייע ביצירת שגשוג אמיתי באזור", אמרו בפורום

חבר מזכירות פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי, מר חליל אל עמור מהכפר הבלתי מוכר אל סירה, השתתף זו הפעם הראשונה בוועידה לזכויות חברתיות, תרבותיות וכלכליות של האומות המאוחדות בז'נבה אשר דנה בדוח תקופתי על ישראל.

אל עמור הקריא הצהרה בדבר הבעיות והאתגרים שניצבים בפני תושבי הנגב הבדואים תוך מתן דגש מיוחד על ההתנגדות הגורפת בקהילה הבדואית לדו"ח פרוור, שרק יעמיק את הפערים החברתיים בנגב ויוביל להחרפת היחסים בין יהודים לערבים באזור.

במהלך שהותו פגש אל עמור נציגים של הדווחים המיוחדים של האו"ם לענייני דיור ועמים ילידים, נציגי ארגונים לזכויות אדם וכן את השגריר השוויצרי לענייני המזרח התיכון , מר דניאל רוך, אשר עודכן  בסוגיית הכפרים הלא מוכרים וביישומו הצפוי של דו"ח פרוור. השגריר הבטיח להמשיך ולסייע בסוגיה.

לאחר חזרתו אמר מר אל עמור כי: "המסע הקצר היה מאוד חשוב ומועיל. דרשנו מהעולם להתערב ולסייע לאוכלוסייה הבדואית בנגב וחיזקנו את הקשרים הקיימים שלנו עם ארגונים ומוסדות ברחבי העולם".

מפורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי נמסר כי: " בימים בהם הנגב נתון תחת מתקפה לאומנית המנסה להדיר את תושביו הבדואים, הלובי הבינלאומי למען תושבי הנגב הבדואים מהווה נדבך מרכזי בפעילותנו. אנו מאמינים כי מוסדות האו"ם, יחד עם גופים בינלאומיים אחרים, עשויים להניע את ממשלת ישראל לקראת יישום מדיניות שוויונית בנגב ולסייע ביצירת שגשוג אמיתי של האזור".

 

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות