Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

דו"ח חדש חושף: מאות בתים נהרסו השנה בנגב, רובם בעיירות הבדואיות ובכפרים המוכרים, 78% מהמבנים בנגב נהרסים ע"י בעליהם

08.12.2014

לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי שיחול ביום רביעי הקרוב (10.12) יפרסם פורום דו-קיום בנגב את הדו"ח השנתי העוסק במדיניות הריסות הבתים בנגב. הדו"ח חושף נתונים יוצאי דופן – 859 מבנים נהרסו בשנה האחרונה בנגב, 54% מהם בעיירות הבדואיות המתוכננות ובכפרים שהוכרו על ידי המדינה, בשל איומי סרק של הרשויות 78% מן המבנים נהרסו על ידי בעליהם

גם השנה נמשכה מדיניות הריסת הבתים שמפעילה ממשלת ישראל כלפי הקהילה הבדואית בנגב. לרגל יום זכויות האדם בינלאומי יפרסם פורום דו-קיום בנגב דו"ח שנתי שמסביר כיצד מופעלת המדיניות, מציג את גופי האכיפה השונים וחושף מגוון נתונים שהתקבלו מגופים ממשלתיים באשר להיקף התופעה. ביום הבינלאומי לזכויות אדם 2014, זכויותיה של הקהילה הבדואית לקורת גג ולרמת חיים נאותה ממשיכות להיות מופרות על ידי המדינה.

הדו"ח חושף נתונים חדשים ויוצאי דופן: לפי נתוני משרד הפנים, במהלך השנה האחרונה נהרסו 859 מבנים במחוז הדרום, רובם ככולם ביישובים הבדואים בנגב. בשנה האחרונה ניכרה עליה אדירה באחוז ההריסות על ידי בעלי הבתים (78%) ובהתאם ירידה ניכרת בהריסה על ידי רשויות האכיפה (22%). כמו כן, מן הנתונים עולה כי 54% מן ההריסות בשנה האחרונה התקיימו בשבע העיירות הבדואיות המתוכננות ובכפרים שהוכרו על ידי המדינה, ורק 46% מן ההריסות התקיימו בכפרים הבלתי מוכרים.

House ruins in Khirbat al-Batl

לאור נתונים אלה, הלחץ שמפעילה המדינה על תושבי הכפרים הבלתי מוכרים לעבור לעיירות אינו ברור, במצב בו העיירות והכפרים המוכרים סובלים מבעיות תכנון קשות ואינם מסוגלים לספק פתרון למצוקת הדיור של הקהילה הבדואית בנגב, ויתרה מזאת, נתונים עוד יותר מן הכפרים הבלתי מוכרים למדיניות הריסת הבתים.

העלייה האדירה בהריסות המבנים על ידי בעליהם חושפת גם היא נתון יוצא דופן – בעוד שנציגי רשויות האכיפה מאיימים על בעלי הבתים כי הם שיישאו בעליות הריסת בתיהם על ידי המדינה, חושף הדו"ח כי עד כה הוגשו רק 3 תביעות להשתת עלויות ע"י רשות מקרקעי ישראל לבית המשפט, ואף אחת מהן לא הוכרעה עד היום.

בנוסף, הדו"ח חושף את דרכי פעולתה של מנהלת דרום לתיאום האכיפה של דיני המקרקעין שמשתמשת בהריסות הבתים בצורה מכוונת, על מנת לדחוק את תושבי הכפרים הבלתי מוכרים אל העיירות הבדואיות. המנהלת מוציאה צווי הריסה, מחדשת צווים שיפוטיים ומוציאה לפועל הריסות באופן מכוון בקרב משפחות שלא מעוניינות במו"מ עם המדינה. כך, הריסות הבתים אינן מבוצעות על פי החוק כלפי מי שביתו מוגדר כ"לא חוקי", אלא הן משמשות כלי במאבקה של המדינה אל מול הקהילה הבדואית סביב סוגיית הבעלות על הקרקעות.

House ruins in Khirbat al-Batl

חיה נח, מנכ"ל פורום דו קיום בנגב אמרה היום: "ביום הבינלאומי לזכויות אדם, ממשיכות זכויותיה של הקהילה הבדואית להיות מופרות על בסיס יומיומי. מדינת ישראל צריכה להתבייש במצב בו היא דוחקת את אזרחיה, שאין להם כל פתרון דיורי, להרוס את בתיהם. את המשאבים הרבים המושקעים בהריסת הבתים ובמימון מגוון רשויות האכיפה, יש להפנות לתכנון הוגן ובר-קיימא למען הקהילה הבדואית בנגב ולהכרה בכפרים הבלתי מוכרים".

לחצו כאן למעבר לדו"ח המלא

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות