Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

דו"ח הריסות חדש מאת פורום דו-קיום

04.07.2019

דו"ח הריסות חדש: מנגנון של נישול והפחדה:מדיניות הריסות מבנים ביישובים הערבים בדואים בנגב 

בשנת 2018 נהרסו 2,326 מבנים, כאשר 604 מתוכם שימשו למגורים. הנוכחות המתמדת של כוחות האכיפה בשטח, והפחד מסנקציות כלכליות ופליליות, הביאו גם לעליה דרסטית במניין הריסות מבנים על ידי בעליהם ל- 88% מסך כלל ההריסות ביישובים הערבים בדואים בנגב. השנה, בחרנו להתמקד במדיניות הממשלה מאז הקפאת "תכנית פראוור-בגין" בשנת 2013 , ובלב הסכסוך בין האזרחים הערבים בדואים בנגב לבין מדינת ישראל: הכחשה מתמשכת של המדינה ביחס לזכויות הבעלות הבדואית על האדמות. על אף הקפאת התכנית, מתווה פראוור-בגין לנישול האכולוסיה וריכוזה בעיירות ממשיך להתקיים באמצעות מנגנוני חקיקה, תכנון ותחת אמתלה של פיתוח חברתי-כלכלי.

לקריאת הדו"ח המלא

Demolitions

19-04-21 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-186

08-04-21 - אֻםּ בַּטִין, כפר מוכר הנמצא דרומית מזרחית לכביש 60. הריסת של גדר וחריש 50 דונם על ידי הרשויות

All Demolitions