Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

דו"ח הריסות חדש: הריסת מבנים ככלי מרכזי לנישול וריכוז האוכלוסיה הבדואית בנגב- נתונים עדכניים לשנת 2017

27.11.2018

במהלך שנת 2017, נהרסו באופן חסר תקדים 2,220 מבנים בישובים הבדואים בנגב, היקף בלתי נתפש. מדיניות של הריסות מבנים ובתים היא מדיניות אלימה וכוחנית ואינה בונה אמון בין האזרחים למדינה, ואין ביכולתה להציע פתרונות חלופיים לכ-80,000 האזרחים המתגוררים בכפרים הבלתי-מוכרים.

הדו"ח מציג נתונים עדכניים בנוגע להריסות המבנים בקרב הכפרים הבדואים בנגב ואת המגמות השונות בקרב מדיניות הריסות המבנים בנגב לשנת 2017. בנוסף, ניתנה התייחסות לתקנות החדשות לחוק התכנון והבניה וחוק העונשין שנקבעו בעקבות דו"ח קמיניץ ונועדו להביא להחמרת אמצעי האכיפה והגברת הענישה הכלכלית על עבירות בניה. בהמשך, הדו"ח מתאר את רשויות האכיפה השונות הפועלות באזור הנגב ואת היחסים ההדוקים ביניהן לבין גורמי הפיתוח. לבסוף, מראה הדו"ח את הקשר בין הנוכחות בשטח של רשויות האכיפה והפעולות המגוונות אשר הובילו לעלייה הדרמטית במספר ההריסות ובעיקרן, הריסות המבוצעות על ידי בעלי המבנים.

למעבר לדו"ח המלא

הריסות בתים

12-02-20 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-174.

06-02-20 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-173.

לכל ההריסות