Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

גני הילדים בכפרים הבדואיים בנגב לא יהיו מוכנים בזמן לפתיחת שנת הלימודים

24.08.2017

מסיור שטח שנערך היום על ידי עמותת פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, בכפרים הבלתי מוכרים אל-פרעה וואדי אל-נעם, וכן בכפר המוכר אום-בטין, עולה במובהק כי הגנים לא יהיו ערוכים לקליטה של ילדים בזמן לתחילת שנת הלימודים ב-1 לספטמבר. בכפר אל-פרעה, הגיעו לפני כשבוע ארבעה מבנים יבילים אשר אמורים להוות כיתות לילדי הגן, על אף שהדרישה של תושבי הכפר הייתה לשמונה כיתות חדשות, בדומה לכך, בכפר ואדי אל-נעם, הגדול ביותר מבין הכפרים בנגב, הגיעו שבע כיתות חדשות בלבד, מתוך שלוש-עשרה שהובטחו לתושבים. הכיתות טרם חוברו לחשמל ומים, וגם לא הותקנו בהם עדיין מזגנים.

גם בכפר אום-בטין, שהוכר על ידי המדינה ב-2003, עומדים המבנים החדשים ללא חיבור לתשתיות. בניגוד ליישובים יהודיים, לגני הילדים אין חצר משחקים, מתקנים לילדים, או סככה לצל,  וספק שהן מרווחות מספיק כדי להכיל 35 ילדים, שהם הקיבולת התיאורטית שלהם.

מחיה נח, מנכ"ל פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, נמסר, "לאורך הקיץ נכנסה המדינה לכפרים עשרות פעמים לצורך הריסה של בתים ומבנים, אך לא מצאה את הזמן להקים גני ילדים נאותים ולחברם לתשתיות. הקצאה ותכנון אחרים של כסף וזמן, יכולים היו להבטיח עתיד טוב יותר לכלל תושבי הנגב, אך סדר עדיפויות מעוות מנציח את ההזנחה והאפליה של החברה הבדואית".

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions