Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

בצעד מפתיע הודיע הבוקר ראש הממשלה בנימין נתניהו על ביטולו של דו"ח צוות היישום של מסקנות ועדת גולדברג להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב

22.06.2011

לאחר הדלפות רבות ואף לאחר שפורסם הדו"ח המסכם של צוות היישום בראשות אהוד פראוור באתר משרד ראש הממשלה, הודיע ראש הממשלה כי הדו"ח מבוטל ומינה את יעקב עמידרור לראשות צוות חדש שיעסוק ביישום מסקנות דו"ח גולדברג.

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי מברך אמנם על ביטולה של תוכנית זו, שטמנה בחובה העברה כפויה של עשרות אלפי בדואים המתגוררים כיום על אדמותיהם, דחיקתם אל העיירות הבדואיות מוכות האבטלה שכלל לא מסוגלות לקלוט מספר כה רב של תושבים ומתן פיצויים זעומים לבדואים בנגב התובעים בעלות על קרקעותיהם. ואילו, בראש הוועדה החדשה שתקום יעמוד יעקב עמידרור, יושב ראש המועצה לביטחון לאומי, מה שמעלה סימני שאלה רבים באשר לתוכנית הבאה שיציע משרד ראש הממשלה.

האפליה הבוטה של אוכלוסיית הבדואים החיים בנגב ניכרת כבר בבחירת העומדים בראשם של כל הצוותים השונים שתפקידם להסדיר את ההתיישבות בנגב. את הסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב אין לפתור במסגרת המועצה לביטחון לאומי, שכן מדובר באזרחים, המתגוררים על קרקעות עליהן הם תובעים בעלות ועל כן ראוי שינהגו בהם בהתאם. הניסיון להציג את ההתיישבות הבדואית בנגב כ"דבר המאיים על ביטחון המדינה" הוא רק חלק קטן מן ההשתלחות של גורמים שונים בבני אוכלוסייה זו ומן הניסיון לטרפד פיתרון הוגן וראוי לסוגיה.

פורום דו-קיום בנגב מדגיש כי ועדות האו"ם השונות שעסקו בסוגיית הבדואים בנגב קבעו זה מכבר כי יש להתחשב בצורכיהם ורצונם של בני ובנות אוכלוסיה זו ולא לכפות עליהם הסדרים שונים המנותקים מן המציאות. לאור ההתפתחויות היום לא נראה שבכוונתה של ממשלת ישראל להתייחס לקביעות ועדות האו"ם השונות בנושא.

כך לדוגמא, בסעיף 25 של ההערות המסכמות של ועדת האו"ם לביעור האפליה הגזעית (CERD) שנמסרו בחודש יוני 2010 נכתב: "הוועדה מביעה דאגה לנוכח יישוב מחדש של תושבים מהכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב-נקאב לעיירות מתוכננות בידי המדינה. הוועדה מציינת לפניה את ההבטחות מצד המדינה שכל התכניות נעשות בהתייעצות עם נציגי הבדואים אך עם זאת הוועדה מציינת בדאגה שלא נראה שהמדינה בדקה אלטרנטיבות ליישוב מחדש, וכן שהמחסור בשירותים בסיסיים לבדואים יכריחו אותם בפועל לעבור לעיירות המתוכננות (סעיף 2 ו 5 (d ) ו (e) של האמנה)".

בנוסף, על ממשלת ישראל לפעול בהתאם להכרזת האו"ם בדבר זכויותיהם של עמים ילידים ובעיקר בהתאם לסעיף 10 של הכרזה זו, הקובע כי: "אין להעביר בכפייה עמים ילידים מקרקעותיהם או מן הטריטוריות שלהם, יישוב מחדש לא ייעשה ללא הסכמה חופשית, מוקדמת ומודעת של העמים הילידים, ויתאפשר רק לאחר הסכם הכולל פיצוי צודק והוגן ובמידת האפשר, גם אפשרות לשוב לקרקע".

לדברי מיכל רותם, דוברת פורום דו-קיום בנגב: "הניסיון להביא לסיום סוגיית הקרקעות בנגב נדחה היום שוב עד להודעה החדשה, ואין לדעת מה צופן העתיד בסוגיה זו. אנו קוראים לממשלת ישראל להתחשב ברצונה וצרכיה של האוכלוסייה ולהתחשב בהמלצות ועדות האו"ם השונות הקוראות לגיוון יישובי, הימנעות מהעברת אוכלוסיות ממקום יישובן בכפייה וקידום פיתרון בדו-שיח עם מנהיגי הקהילה. הקמתם של צוותים שונים שמרבית עיסוקם הוא הפיכת מסקנות ועדת גולדברג ומציאת צידוקים להעברת אוכלוסיות מאדמתן בכפייה לא תביא לפיתרון הסוגיה. הנגב יהיה בית לכל תושביו רק כאשר תיטווה תוכנית ראויה, שמתבססת על עקרונות של שיתוף ציבור והכרה בבעלותם של הבדואים על קרקעותיהם. אין ספק שיש להסדיר את הסוגיה הזו בהקדם, אך דרכו של משרד ראש הממשלה פועלת בכיוון ההפוך לחלוטין ובדרך זו, הסוגיה לא תוסדר בשנים הקרובות".

לדברי נועם תירוש, רכז פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי: "היחס המחפיר של מדינת ישראל לאזרחי המדינה הבדואים נמשך. כבר עשרות שנים וועדות קמות ונופלות ומצבם של הבדואים בנגב ממשיך להיות קשה ומהאבק למען הכרה בכפרים הלא מוכרים ושוויון אזרחי מלא נמשך. יחד עם זאת, אנו שמחים על ביטולו של דו"ח פרוור, אשר בפועל משמעותו היא טרנספר של 30 אלף תושבים בדואים מהכפרים הלא מוכרים אל עיירות הקבע המוזנחות ומוכות האבטלה והעוני. יש למצוא פתרון למצב הבדואים בנגב שיוסכם על ידי האוכלוסייה עצמה ויש להבין כי פתרונות כפויים וכוחניים רק יחמירו את המצב. אנו קוראים לממשלת ישראל להכיר בכפרים הלא מוכרים. כפי שציין שופט בית המשפט העליון בדימוס אליעזר גולדברג, הבדואים אינם פולשים ואין לראות בהם כבעיה ביטחונית המחייבת את טיפולו של ראש הוועדה לביטחון לאומי, איש הימין הקיצוני, יעקב עמידרור."

לפרטים נוספים:
מיכל רותם – 050-9391299

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות