Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

בעת הרכבת ממשלה בפעם נוספת, הכפר תל עראד בסכנת הריסה ופינוי אכזרי

08.04.2021

הרכבת ממשלה בפעם הרביעית בשנתיים אינה משנה את המציאות איתה מתמודדת האוכלוסייה הערבית בדואית בנגב תחת מתקפה של הרס ועקירה שהמדינה מנהלת כלפיהם.

בכפר תל עראד בו חיים כ1700 אזרחים ערבים בדואים, תולו רשויות המדינה כ100 צווי פינוי על בתי התושבים. תושבי הכפר הופנו מאדמותיהם המקורית לאדמות תל עראד בשנות ה50, אך יישובם לא זכה לתשתיות בסיסיות, שירותים והכרה עד עצם יום זה.

על אף הקשיים הבלתי אפשריים איתם התמודדו תושבי הכפרים הבלתי מוכרים בשנת התפרצות מגפת הקורונה, בתחומי התעסוקה שהביאו לאבטלה גבוהה, החינוך ואבדן שנת לימודים שלמה בשל מחסור בתשתיות אינטרנט, רשויות המדינה מתעדפות להשקיע מאמצים במדיניות של עקירה ונישול ולפנות כפר שלם.

גורלם של כ90,000 תושבי הכפרים הבלתי מוכרים אינם נלקחים בחשבון. על הממשלה הבאה להכיר בכפרים הבלתי מוכרים ולהפסיק את המדיניות האכזרית של הריסה ופינוי.

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions