Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

ביקורו של הסופר עמוס עוז בכפר אל-עראקיב שנהרס בפעם הרביעית הבוקר

19.08.2010
הודעה לעיתונות
הסופר עמוס עוז הגיע לביקור בכפר אל-עראקיב לאחר הריסתו בפעם הרביעית הבוקר והביע
את תמיכתו במאבקם של שכניו הבדואים בנגב

"יש הרבה יהודים בישראל שהלב שלהם איתכם, גם הלב שלי איתכם. לא כולם עם הממשלה –
יש הרבה אנשים שחושבים שאסור שמה שקרה לכפר שלכם יקרה", את הדברים הללו אמר היום
הסופר עמוס עוז שהגיע לביקור סולידריות בכפר אל-עראקיב שנהרס ארבע פעמים במהלך שלושת
השבועות האחרונים.


המפגש נערך בבית הקברות של הכפר בו יושב השייח' סייח אבו-מדירם אל- טורי שהורחק בשבוע
שעבר משטח הכפר. עוז הוסיף ואמר: "הלב שלי איתכם, אני מבין את הקשר שלכם למקום הזה,
כל אדם אוהב את הבית שלו, את המקום בו הוא גדל, בו הוא חי את חייו, לצד בית הקברות שלו.
כמו שאני לא רוצה לעזוב את הבית שלי, אתם לא רוצים לעזוב את שלכם. הנגב הוא הבית של
הבדואים ושל היהודים".
את ביקורו של עוז בכפר ארגנו ותיאמו פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי ופורום הכרה כחלק מן
המאמץ להביא אל המאבק את הציבור היהודי ולשלב בו אנשי רוח ואישי ציבור בישראל. פורום
דו קיום בנגב ופורום הכרה קוראים לאישי ציבור ומעצבי דעת קהל נוספים להביע את עמדתם
המוסרית כנגד עוולות המדינה. הריסת הכפר כולו במהלך צום הרמדאן היא צעד תקדימי מצד
מדינת ישראל, שמעולם לא הרסה בתים במהלך חודש זה, זהו מעשה שלא ייעשה.

לפרטים נוספים:
מיכל רותם 050-9391299

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות