Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

אישור התוכנית להקמת מבנים יבילים בחַ׳שִם זַנִּה

01.02.2021

אנו שמחות לבשר לכם.ן שתושבי ותושבות הכפר הבלתי מוכר של חַ׳שִם זַנִּה, קבלו אישור התוכנית להקמת מבנים יבילים ארעיים לשירותים חיוניים, ובמקרה הזה, מוסדות חינוך. המאבק הזה הוא תוצאה של עבודה משותפת של התושבים.ות יחד עם ארגונים שותפים במקום וסיכוי, והליווי ותמיכה של המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים.

ההישג הזה מאוד חשוב, שמראה שבמקומות בהם יש ועדים פעילים ובעלי יוזמה שמתחברים לעבודה של ארגונים עממיים, אפשר לשנות מדיניות.

עד לא מזמן הייתה כוונה לפנות את הכפר, אבל הועד המקומי היה נחוש ועם הרבה תושיה. ביחד עם סיכוי ועם המועצה לכפרים הלא מוכרים הוגשה הבקשה להקמת מרכז שירותים, שכעת אושרה, וביחד עם במקום מקודם במקביל תהליך להכרה בכפר. 

אנו מקוות שניתן לשכפל את ההישג הזה בכפרים נוספים וגם יתמוך במאבק של חַ׳שִם זַנִּה להכרה, ובמקביל יהווה פתיחה לאישור הקמת מרכזי שירותים חיוניים בשאר הכפרים הבלתי-מוכרים.

 

צילום: סלאם אבו חוטי | חַ׳שִם זַנִּה, 4.1.2017 

חַ׳שִם זַנִּה, 4.1.2017 | צילום: סלאם אבו חוטי

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות