Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

אישור התוכנית להקמת מבנים יבילים בחַ׳שִם זַנִּה

01.02.2021

אנו שמחות לבשר לכם.ן שתושבי ותושבות הכפר הבלתי מוכר של חַ׳שִם זַנִּה, קבלו אישור התוכנית להקמת מבנים יבילים ארעיים לשירותים חיוניים, ובמקרה הזה, מוסדות חינוך. המאבק הזה הוא תוצאה של עבודה משותפת של התושבים.ות יחד עם ארגונים שותפים במקום וסיכוי, והליווי ותמיכה של המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים.

ההישג הזה מאוד חשוב, שמראה שבמקומות בהם יש ועדים פעילים ובעלי יוזמה שמתחברים לעבודה של ארגונים עממיים, אפשר לשנות מדיניות.

עד לא מזמן הייתה כוונה לפנות את הכפר, אבל הועד המקומי היה נחוש ועם הרבה תושיה. ביחד עם סיכוי ועם המועצה לכפרים הלא מוכרים הוגשה הבקשה להקמת מרכז שירותים, שכעת אושרה, וביחד עם במקום מקודם במקביל תהליך להכרה בכפר. 

אנו מקוות שניתן לשכפל את ההישג הזה בכפרים נוספים וגם יתמוך במאבק של חַ׳שִם זַנִּה להכרה, ובמקביל יהווה פתיחה לאישור הקמת מרכזי שירותים חיוניים בשאר הכפרים הבלתי-מוכרים.

 

צילום: סלאם אבו חוטי | חַ׳שִם זַנִּה, 4.1.2017 

חַ׳שִם זַנִּה, 4.1.2017 | צילום: סלאם אבו חוטי

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions