Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

עיריית באר שבע נגד דו-קיום// חיה נח

12.02.2019

 בשנה שעברה החליטה עיריית באר שבע לצאת למאבק נגד חופש הביטוי בעיר. גורמי ימין קיצוני הציקו לראש העיר, ודרשו ממנו בקמפיין מתוזמר לסגור את בית התרבות היהודי־ערבי היחיד בנגב — של עמותת "פורום דו־קיום בנגב".

בעידן של צמצום המרחב הדמוקרטי, קיומו של מקלט ציבורי שהציע דיונים על נושאים סבוכים כמו הכפרים הבלתי מוכרים, הנכבה וחופש המצפון — היה לנטל על הנהלת העירייה, ששכחה כי עליה לשרת את כלל תושבי העיר. מישהו בעירייה החליט, שהדמוקרטיה והסובלנות כלפי המיעוט חשובות פחות מהאינטרס המקומי של הקואליציה העירונית.

לקריאת מאמר הדעה המלא

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions