Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

אוריינות דיגיטלית לנשים בדואיות

15.02.2021

יצאנו לדרך בפתיחת המחזה הראשון של פרויקט אוריינות דיגיטלית המורכב מקבוצות נשים בכפרים הלא מוכרים בנגב. מדובר בפרויקט אשר מנגיש את המידע על הזכויות החברתיות לנשים בכפרים הבלתי מוכרים, דרך למידה של מיומנויות מחשב ולימוד של נושא הזכויות. כך הנשים יוכלו לעזור ולסייע לשאר תושבי הכפר בהנגשת זכויותיהם האזרחיות.

כל משתתפת קיבלה מחשב, ראוטר ואת הציוד הנדרש כדי שתוכל לתת שירות מיטבי לקהילתה ולחברה, ולחבר אותה עם הגורמים מקצועיים שיספקו פתרונות.

המון בהצלחה לנשים שהתחילו!

רִמָאל אַבּוּ אַלְקִיעָאן I אֻםּ אַל-חִירָאן I 20.09.2015 

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions