Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

אודות הארגון

חזון ארגוני

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי הוקם בשנת 1997 על ידי תושבים ערבים ויהודים בנגב, במטרה לשמש מסגרת לשיתוף פעולה ערבי-יהודי כבסיס למאבק משותף לשוויון זכויות מלא בין ערבים ויהודים, המאפשר צדק חברתי וצדק חלוקתי לאוכלוסיות הנגב. אחת הסוגיות המרכזיות שעומדת לנגד הארגון היא המאבק למען הכרה בכפרים הבדואים הבלתי-מוכרים בנגב.


על הארגון

ייחודו של הפורום בהיותו ארגון ערבי-יהודי יחיד שהוקם בנגב, הפועל למען שוויון אזרחי וכל פעילותו מתמקדת במדיניות ובאוכלוסיית הנגב. הארגון משתף פעולה עם ארגונים יהודיים וערביים בנגב וברחבי הארץ כולה. פורום דו-קיום בנגב רואה בכל ממשלות ישראל ורשויותיהן השונות, אחראיות למניעה של זכויות אזרחיות מלאות מערביי הנגב. לאור תפיסה זו, רואה הפורום כאחת ממשימותיו העיקריות את עידוד השותפות הערבית-יהודית במאבק למען זכויות אזרח, זכויות אדם ושוויון אזרחי לערבים הבדואים בנגב. כל הפעילויות והפרויקטים של הארגון מבוססים על פעילות משותפת ערבית-יהודית.


פעילות הארגון

פורום דו-קיום בנגב עוסק במגוון רחב של פעילויות בתחומים שונים. מאז שנת 2000 אנו עובדים בצמוד עם מנהיגי הקהילה בכפרים הבלתי-מוכרים בכדי לקדם אספקת שירותים בסיסיים חיוניים לכפרים והכרה.

פורום דו-קיום בנגב עובד גם בשיתוף פעולה עם ארגונים לא ממשלתיים אחרים בהגשת עיתרות משפטיות נגד נהלים מפלים המשפיעים על היישובים הבדואים בנגב; העלאת אחוזי התעסוקה ושיפור תנאי העסקה של נשים בדואיות; קידום הזכות לחינוך; והעלאת מודעות בקרב מקבלי החלטות בארץ ובחו"ל.

הפורום גם משקיע מאמצים רבים בתיעוד הנגב. באמצעות פרויקטים חזותיים שונים, מספק הפורום וידיאו ומצלמות סטילס לנשים המתעדות את חיי היומיום שלהן, כמו גם הפרות זכויות אדם. הפורום עובד גם עם ילדים מהכפרים הבלתי-מוכרים. מדי שנה מקיים הפורום סדנאות בהדרכת צלמים מקצועיים החושפים ילדים בדואים לעולם הצילום.

אנו פועלים למתן מידע מדויק ואמין לציבור ולמקבלי ההחלטות המעצבים את מדיניות הציבור. המחקר מהווה מרכיב מרכזי בעבודה של הפורום ומדי שנה אנו מפרסמים מספר ניירות עמדה ודוח"חות.

מאז 2005, שלח הפורום נציגים בדואים לפורום הקבוע של האו"ם בנושאים ילידים ולקבוצת העבודה לאוכלוסיות ילידיות. מאז 2010 נכחו נציגי הפורום במנגנון המומחים לזכויות העמים. פורום דו-קיום בנגב מגיש באופן קבוע דו"חות צללים למנגנוני זכויות האדם השונים של האו"ם בנוגע ליישום האמנות הבינלאומיות לזכויות אדם. הדיווחים מכסים נושאים רבים כגון: הריסות בתים, היעדר שירותים בסיסיים בכפרים הבלתי-מוכרים, הפליה של נשים בתחום התעסוקה, חינוך, תחבורה ציבורית ועוד.

על מנת להעלות מודעות למצב של הקהילה הבדואית בנגב, מדי שנה אנו מעבירים עשרות סיורים מודרכים ליישובים הערבים בדואים גם לקבוצות וגם לפרטים המעוניינים ללמוד על הקהילה הבדואית באזור. בנוסף, בשנים האחרונות החל הפורום לעבוד לצד מקבלי החלטות מקומיים ובכנסת על מנת לקדם את זכויות הקהילה בועדות השונות. בשלוש השנים האחרונות, התמקדנו בפעילות לקידום הזכות לחינוך והזכות לתעסוקה של ילדות ונשים ערביות בדואיות.

הפורום גם מפעיל מרכז תרבות  ערבי יהודי בשם "מולתקא-מפגש". המולתקא-מפגש מהווה מקום בטוח לחשיבה ביקורתית ודיאלוג בין האוכלוסיות השונות. בבית התרבות אנו מארחים סדנאות, סרטים, הרצאות, חילופי שפות ומפגשים של קבוצות פעילים.

פרסים

בדצמבר 2010 הוענק לפורום דו-קיום בנגב פרס אמיל גרינזוויג לזכויות אדם על ידי האגודה לזכויות האזרח. הפרס ניתן לפורום בגין היותו "ארגון יהודי-ערבי הנאבק למען זכויות המיעוט הלאומי מנקודת מבט הומניסטית ואזרחית רחבה", וביתר דיוק, למתן תמיכה חשובה לקהילה הבדואית באל עראקיב.

באוקטובר 2011 הוענק לפורום פרס התרבות של מרים פליגלמן לוי קרוס על עבודתו על ידי הקרן החדשה לישראל. בהענקת פרס זה לפורום, ציינה הקרן החדשה לישראל את הכבוד ההדדי והמחויבות העמוקה למטרה שקיימת בין חברינו היהודים לערבים, גיוס באופן פעיל של קשת רחבה של קולות, כולל נשים בדואיות וסטודנטים ערבים ויהודים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב.

Through Her Eyes: Art, Photography & Resistance

Support Arab Bedouin women photographers from Umm al-Ḥīrān present their story in New York

הריסות בתים

02-09-19 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-157.

29-08-19 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-156.

לכל ההריסות