Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

אודות הארגון

חזון ארגוני

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי הוקם בשנת 1997 על ידי תושבים ערבים ויהודים בנגב, במטרה לשמש מסגרת לשיתוף פעולה ערבי-יהודי כבסיס למאבק משותף לשוויון זכויות מלא בין ערבים ויהודים המאפשר צדק חברתי וצדק חלוקתי לאוכלוסיות הנגב. אחת הסוגיות המרכזיות שעומדת לנגד הארגון היא המאבק למען הכרה בכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב.


פעילות הארגון

פעילות הארגון כוללת הפקת מידע ודו״חות בנושאי זכויות אדם בנגב, הדרכת עשרות סיורים בנגב מדי שנה לקבוצות מהארץ ומחו״ל, מעקב אחר מדיניות הריסת הבתים בנגב, פעילות לובי מול גופים מדיניים ובינלאומיים ומגוון פעילויות נוספות.


על הארגון

ייחודו של הפורום בהיותו ארגון ערבי-יהודי יחיד שהוקם בנגב, הפועל למען דו-קיום ושוויון אזרחי ועיקר פעילותו מתמקדת במדיניות ובאוכלוסיית הנגב. הארגון משתף פעולה עם ארגונים יהודיים וערביים בנגב וברחבי הארץ כולה. פורום דו-קיום בנגב רואה בכל ממשלות ישראל ורשויותיהן השונות, אחראיות למניעה של זכויות אזרחיות מלאות מערביי הנגב. לאור תפיסה זו, רואה הפורום כאחת ממשימותיו העיקריות את עידוד השותפות היהודית-ערבית במאבק למען זכויות אזרח, זכויות אדם ושוויון אזרחי לערבים-הבדואים בנגב. כל הפעילויות והפרויקטים של הארגון מבוססים על פעילות משותפת ערבית-יהודית.

הריסות בתים

27-06-19 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס.

15-06-19 - אַז-זַרְנוּג, כפר בדואי בלתי-מוכר ליד שגב שלום. בית אחד נהרס.

לכל ההריסות