Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

אודות הארגון

חזון ארגוני

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי הוקם בשנת 1997 על ידי תושבים ערבים ויהודים בנגב, במטרה לשמש מסגרת לשיתוף פעולה ערבי-יהודי כבסיס למאבק משותף לשוויון זכויות מלא בין ערבים ויהודים, המאפשר צדק חברתי וצדק חלוקתי לאוכלוסיות הנגב. אחת הסוגיות המרכזיות שעומדת לנגד הארגון היא המאבק למען הכרה בכפרים הבדואים הבלתי-מוכרים בנגב.


על הארגון

פורום דו-קיום בנגב שם לו למטרה, בהיותו ארגון ערבי-יהודי יחיד שהוקם בנגב, לפעול למען שוויון אזרחי לכל תושבי הנגב. פורום דו-קיום בנגב רואה בכל ממשלות ישראל ורשויותיהן השונות, אחראיות למניעה של זכויות אזרחיות מלאות מערביי הנגב.

כל הפרויקטים ופעילויות הפורום מבוססות על עיקרון השותפות ערבית-יהודית. חברי הפורום כוללים אזרחים מודאגים, מנהיגים ואקדמאיים מהנגב ומשאר חלקי הארץ. כארגון המשותף לערבים ויהודים, אנו שואפים לשמור על שותפות שווה בין ערבים ליהודים בכל גופי הארגון, כמו גם בתהליכי קבלת ההחלטות.


פעילות הארגון

פורום דו-קיום בנגב עוסק במגוון רחב של פעילויות בתחומים שונים.

מאז שנת 2000 אנו עובדים יחד עם מנהיגי הקהילה בכפרים הבדואיים בנגב שהמדינה מסרבת להכיר בהם ("כפרים בלתי-מוכרים") בכדי להבטיח ולקדם אספקת שירותים בסיסיים חיוניים לכפרים ואת ההכרה בהם על ידי מנגנוני המדינה.

פורום דו-קיום בנגב עובד בשיתוף פעולה עם ארגוני חברה אזרחית אחרים בהגשת עתירות משפטיות נגד נהלים מפלים המשפיעים על היישובים הבדואים בנגב. בעקבות עתירה משותפת שכזו שהוגשה לבית המשפט העליון בישראל בשנת 2005, ממשלת ישראל הסכימה להיפטר כראוי מהביוב הזורם בכפר אֻםּ בַּטִין. עתירות נוספות הובילו להקמת מרפאות בריאות בכעשרה כפרים בלתי-מוכרים ולאיסור ריסוס רעלים על יבולים של תושבים בדואים באַל-עַרָאגִיב.  

הפורום משקיע מאמץ רב בתיעוד הנגב באמצעות פרויקטים חזותיים שונים. בפרויקטים אלה, אנו מספקים מצלמות וידיאו וסטילס לנשים בדואיות המתעדות את חיי היומיום שלהן, כמו גם הפרות זכויות אדם. אחת התוצאות הישירות של פרויקט זה הייתה השתתפותן של ארבע נשים בדואיות מהכפר הבלתי-מוכר אֻםּ אַל-חִירָאן בתערוכה "Forced from Home" שהוצגה בפסטיבל השנתי Photoville שנערך בניו- יורק בספטמבר 2019. בנוסף, כל שנה אנו מקיימים סדנאות עם ילדים מהכפרים הבלתי-מוכרים, בהדרכת צלמים מקצועיים כאשר הילדים נחשפים לעולם הצילום ורוכשים כישורים חברתיים ומקצועיים.


פרסים

בדצמבר 2010 הוענק לפורום דו-קיום בנגב פרס אמיל גרינזוויג לזכויות אדם על ידי האגודה לזכויות האזרח. הפרס ניתן לפורום בגין היותו "ארגון יהודי-ערבי הנאבק למען זכויות המיעוט הלאומי מנקודת מבט הומניסטית ואזרחית רחבה", וביתר דיוק, למתן תמיכה חשובה לקהילה הבדואית באַל-עַרָאגִיב.

באוקטובר 2011 הוענק לפורום פרס התרבות של מרים פליגלמן לוי קרוס על עבודתו על ידי הקרן החדשה לישראל. בהענקת פרס זה לפורום, ציינה הקרן החדשה לישראל את הכבוד ההדדי והמחויבות העמוקה למטרה שקיימת בין חברינו היהודים לערבים, גיוס באופן פעיל של קשת רחבה של קולות, כולל נשים בדואיות וסטודנטים ערבים ויהודים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב.

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות