• רקע כללי

   הכפר תַל אַל-מַלַח הוא כפר בלתי-מוכר שנמצא מצפון מערב לשדה התעופה נבטים. תושביו מונים כ-1,500 נפשות. הכפר תַל אַל-מַלַח שימש בעבר מרכז של כל האזור, בו היו בארות מים ששירתו את תושביו, ועל כן נקרא כך הכפר. שמו קשור גם באתר העתיקות הסמוך לו, תל-מלחתה. הכפר תַל אַל-מַלַח קיים עוד מלפני קום המדינה, חלק גדול משטחו הופקע במסגרת חוק השלום ונמצא כיום בשטח שדה התעופה הצבאי נבטים. בימי המנדט הבריטי הוקמו תחנת משטרה, בית ספר וטחנת קמח במרחב הכפר ששימשו את תושבי האזור כולו. בארות המים העתיקות, בית הספר הישן, כמו גם תחנת המשטרה, נמצאים כיום בשטח הבסיס הצבאי.

   שירותים ותשתיות

   בכפר אין בית ספר ואין מרפאה, את השירותים הללו מקבלים התושבים בעיירה כְּסִיפִה, מרחק של 15 ק"מ, חלקם בדרך לא סלולה, שאורך כ-20 דקות נסיעה. הכפר קיבל אישור להקמת מרפאה במבנים יבילים בעקבות עתירה לבג"צ, אך זו טרם הוקמה. בכפר ישנו גן ילדים שהוקם על-ידי עמותות שונות.

   מים זורמים מגיעים אל תושבי הכפר דרך נקודות חיבור לקו מקורות, התושבים הטמינו בעצמם צינורות באורך של כ-6 ק"מ, ועל כן לחץ המים מאוד נמוך. חלק מן התושבים מובילים מים במיכליות, שעלות הובלת המים בהן גבוהה, ואיכות המים בהן ירודה. הכפר לא מחובר אל רשת החשמל הארצית, תושביו משתמשים בגנרטורים ובפאנלים סולאריים.

   איומים

   הכפר תַל אַל-מַלַח אינו מוכר. לפי תוכנית מטרופולין באר שבע מצוי הכפר בשטח "נוף כפרי חקלאי משולב" המאפשר הכרה ביישוב, עם זאת, עד כה אין החלטת ממשלה על הכרה בכפר. במהלך התקופה האחרונה לא אירעו הריסות בתים בכפר תַל אַל-מַלַח, וישנם מעט בתים עליהם יש צווי הריסה. תושבי הכפר מעוניינים בהכרה בכפרם כיישוב חקלאי במקום בו הוא ניצב כיום.