• שְׁגִיבּ אַס-סַלָאם הוקמה בשנת 1979, בהמשך היתה לחלק מהמועצה האזורית משוש, ובשנת 1996 הוכרזה כמועצה מקומית. כיום מתגוררים בשְׁגִיבּ אַס-סַלָאם כ-9,000 תושבים.

      שְׁגִיבּ אַס-סַלָאם מדורגת באשכול הראשון בדירוג הסוציו-אקונומי של היישובים בישראל, האשכול הנמוך ביותר. בעיירה פועלים 7 בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, 33 גני ילדים ומתנ"ס אחד. בשְׁגִיבּ אַס-סַלָאם ישנם 4 מרפאות ומכונים רפואיים ומוקד רפואה דחופה אחד. השירותים השונים שמעניקה העיירה לתושביה, משרתים גם את תושבי הכפרים הבדואים הבלתי מוכרים הסמוכים לה.