• רקע כללי

   גַסִֿר אַס-סִרּ הוא כפר בדואי היסטורי שניצב במקומו עוד קודם להקמת מדינת ישראל. הכפר ממוקם מערבית לכביש 25 בסמוך לדימונה, ומתגוררים בו כ-6,000 תושבים. בשנת 1999 החליטה ממשלת ישראל להכיר בכפר וכיום הוא  חלק מיישובי המועצה האזורית נווה מדבר. משמעות שמו של הכפר היא ארמון ('גַסִֿר' בערבית). בכפר יש מספר בייקות (בתי בוץ ואבן עתיקים) ובארות מים.

   שירותים ותשתיות

   בכפר המוכר גַסִֿר אַס-סִרּ ישנם שני בתי ספר יסודיים, ובית ספר תיכון אחד. בכפר פועלת מרפאה אחת שמעניקה שירותי בריאות לתושביו.

   על אף שגַסִֿר אַס-סִרּ הוכר על ידי המדינה כבר בשנת 1999, בתי הכפר אינם מחוברים אל רשת החשמל הארצית ותושביו נאלצים להשתמש בפאנלים סולאריים. כמו כן, בתי הכפר לא חוברו למערכת המים, ותושביו מושכים צינורות להובלת מים לבתיהם מנקודת חיבור לצינור המים הראשי. הבתים בכפר אינם מחוברים למערכת סילוק שפכים ולמעט כביש סלול אחד המוביל לבית הספר, כל הדרכים בכפר אינן סלולות. בכפר גַסִֿר אַס-סִרּ פועלים שירותי פינוי אשפה.

   מצב תכנוני

   לכפר גַסִֿר אַס-סִרּ יש 'קו כחול' שמגדיר את תחומי היישוב. עם זאת, בהעדר תכנית מתאר מפורטת ליישוב, תושביו לא יכולים לבקש היתרים לבניה. בהעדר תכנון נתון הכפר גַסִֿר אַס-סִרּ למדיניות הריסות הבתים ולחלק מבתיו ישנם צווי הריסה. בנוסף, במהלך ההכרה בכפר נותר חלק ממנו מחוץ לקו הכחול המגדיר את היישוב.

   *צורות כתיבה נוספות: קסר א-סיר, קאסר א-סר