• רקע כללי

   מַכְּחוּל הוא כפר בדואי היסטורי שניצב במקומו עוד קודם להקמת מדינת ישראל. הכפר ממוקם צפונית לכביש 31, ומתגוררים בו כ-800 תושבים. בשנת 1999 החליטה ממשלת ישראל להכיר ביישוב בשם מרעית, שפוצל לשלושה כפרים נפרדים, דְרִיגָ׳את, מַכְּחוּל וכֻּחְלִה. כיום הכפר הוא אחד מיישובי המועצה האזורית אל-קסום. שמו של הכפר נובע משמם של ואדי כחל וח'רבת כחל הסמוכים לו.

   שירותים ותשתיות

   בכפר המוכר מַכְּחוּל ישנו בית ספר יסודי אחד, ותלמידי התיכון שלו מוסעים מדי יום לעיירה הסמוכה כְּסִיפִה. בכפר לא ניתנים שירותי בריאות, ותושביו נאלצים לנסוע לכְּסִיפִה כדי לקבלם.

   על אף שהכפר מַכְּחוּל הוכר על ידי המדינה, בתיו אינם מחוברים אל רשת החשמל הארצית ותושביו נאלצים להשתמש בפאנלים סולאריים. כמו כן, בתי הכפר לא חוברו למערכת המים, ותושביו מושכים צינורות להובלת מים לבתיהם מנקודת חיבור לצינור המים הראשי. הבתים בכפר אינם מחוברים למערכת סילוק שפכים ולמעט כביש סלול אחד שמוביל לבית הספר, כל הדרכים בכפר אינן סלולות. בכפר מַכְּחוּל לא פועלים שירותי פינוי אשפה כלל.

   מצב תכנוני

   לכפר מַכְּחוּל יש ׳קו כחול׳ שמגדיר את תחומי היישוב. עם זאת, בהעדר תכנית מתאר מפורטת ליישוב, תושביו לא יכולים לבקש היתרים לבניה. בהעדר תכנון, נתונים בתי הכפר למדיניות של הריסות בתים לעיתים קרובות ועל חלק מבתיו ישנם צווי הריסה.