• רקע כללי

   בִּיר הַדָּאג׳ הוא כפר בדואי שממוקם מערבית לכביש 40 בסמוך לקיבוץ רביבים. במהלך שנות ה-90 החליטו תושביו שהתגוררו עד לאותה תקופה באזור נאות חובב ובכפר הבלתי מוכר וָאדִי אַנ-נַעַם לשוב אל האזור הסמוך למקום מושבם ההיסטורי. בבִּיר הַדָּאג׳ מתגוררים כיום כ-6,000 תושבים. בשנת 1999 החליטה ממשלת ישראל להכיר בכפר וכיום הוא אחד מיישובי המועצה האזורית נווה מדבר. שמו של הכפר נובע משמה של באר שנמצאת בכפר המקורי ובסמוך לכפר (באר חיל) ונקראת בערבית "בִּיר הַדָּאג׳".

   שירותים ותשתיות

   בכפר המוכר בִּיר הַדָּאג׳ ישנם שני בתי ספר יסודיים, בית ספר תיכון אחד וארבעה גני חובה וטרום חובה. בכפר פועלות מרפאה אחת ותחנה לאם ולילד שמעניקות שירותי בריאות לתושביו.

   על אף שהכפר בִּיר הַדָּאג׳ הוכר על ידי המדינה כבר בשנת 1999, בתי הכפר אינם מחוברים אל רשת החשמל הארצית ותושביו נאלצים להשתמש בפאנלים סולאריים. כמו כן, בתי הכפר לא חוברו למערכת המים, ותושביו מושכים צינורות להובלת מים לבתיהם מנקודות חיבור לצינור המים הראשי. הבתים בכפר אינם מחוברים למערכת סילוק שפכים ולמעט כביש סלול אחד המוביל לבתי הספר, כל הדרכים בכפר אינן סלולות. בכפר בִּיר הַדָּאג׳ לא פועלים שירותי פינוי אשפה למעט משטח בית הספר.

   מצב תכנוני

   לכפר בִּיר הַדָּאג׳ יש תכנית מתאר מאושרת עוד משנת 2004. עם זאת, כיוון שתכנית המתאר אינה מיושמת, תושביו לא יכולים לבקש היתרים לבניה. תושבי הכפר מבקשים להתגורר ביישוב חקלאי, בשטח היישוב הקיים כיום, אך המדינה מתעקשת להסדיר את הכפר בשליש משטחו בלבד. בשנת 2017 הכריזה הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב ש"מאמצי ההסדרה" שלה ביישוב כשלו, וקראה להגביר את האכיפה ואת הריסות הבתים נגד תושבי הכפר. בהעדר תכנון נתון הכפר בִּיר הַדָּאג׳ למדיניות הריסות הבתים ולחלק מבתיו ישנם צווי הריסה. כמו כן, תושבים רבים מתגוררים מחוץ לקו הכחול של היישוב.

   בשנת 2015 אישרה הממשלה הקמה של יישוב חדש בשם נווה גוריון, שמתוכנן בחלקו על שטח הכפר בִּיר הַדָּאג׳ ועל בתי התושבים.