• רקע כללי

   אַס-סַיִּד הוא כפר בדואי היסטורי שניצב במקומו עוד קודם להקמת מדינת ישראל. הכפר ממוקם דרומית לעיירה חורה, ומתגוררים בו כ-4,000 תושבים. בשנת 2000 החליטה ממשלת ישראל להכיר בכפר, תחילה כחלק מחורה ובהמשך ככפר עצמאי, וכיום הוא משויך למועצה האזורית אל-קסום. שמו של הכפר נובע משמו של השבט המתגורר בו.

   שירותים ותשתיות

   בכפר המוכר אַס-סַיִּד ישנם שלושה בתי ספר יסודיים ובית ספר תיכון חדש, אך מרבית תלמידי התיכון שלו מוסעים מדי יום לעיירה הסמוכה חוּרָה. בכפר פועלות שתי מרפאות ותחנה אחת לאם ולילד שמעניקות שירותי בריאות לתושביו.

   על אף שאַס-סַיִּד הוכר על ידי המדינה כבר בשנת 2000, בתי הכפר אינם מחוברים אל רשת החשמל הארצית ותושביו נאלצים להשתמש בפאנלים סולאריים. כמו כן, בתי הכפר לא חוברו למערכת המים, ותושביו מושכים צינורות להובלת מים לבתיהם מנקודת חיבור לצינור המים הראשי. הבתים בכפר אינם מחוברים למערכת סילוק שפכים ולמעט כביש סלול אחד, כל הדרכים בכפר אינן סלולות. בכפר אַס-סַיִּד פועלים שירותי פינוי אשפה.

   מצב תכנוני

   לכפר אַס-סַיִּד יש 'קו כחול' שמגדיר את תחומי היישוב. עם זאת, בהעדר תכנית מתאר מפורטת ליישוב, תושביו אינם יכולים לקבל היתרי בניה. עד לחודש מרץ 2013 ניתנו בכפר אַס-סַיִּד רק עשרה היתרים לבניה. בתי הכפר שנמצאים מחוץ לקו הכחול נתונים למדיניות של הריסות בתים. במהלך ההכרה בכפר נותר חלק ממנו מחוץ ליישוב המוכר.