• רקע כללי

   הכפר אַל-עַ׳רָּה הוא כפר בלתי-מוכר, הנמצא במרחק של כ-17 ק"מ מזרחית מהעיר באר שבע, דרומית לכביש 31. תושביו מונים כ-2,500 נפשות. הכפר הוא כפר עתיק, שנוסד לפני קום המדינה. משמעות המילה "עג'ר" בערבית היא גוף שקדמת ראשו צבועה לבן, ומכאן שמו של הכפר, הניצב על ראש גבעה לבנה. בכפר ישנן מספר בייקות (מבני בוץ וטיט) עתיקות, בורות ומערות ששימשו בעבר לאיחסון תבואה.

   שירותים ותשתיות

   בכפר ישנה מרפאה אחת של קופת חולים מאוחדת. חלק מן התושבים, שאינם לקוחות של קופת חולים זו, נוסעים לעיירה הבדואית חוּרָה לשם קבלת טיפול. בכפר אין בתי ספר, התלמידים נוסעים ללמוד בכפר תלעא ראשיד (אל-אטרש), ובשלב התיכון לחוּרָה וגַסִֿר אַס-סִרּ. בכפר ישנם 4 גנים שלא מספיקים לכלל ילדי הכפר, על כן נדרשים חלק גדול מילדי הכפר לנסוע גם כן לכפר תלעא ראשיד מדי יום.

   לכפר ישנן מספר נקודות חיבור למים, המצויות על כביש 31, במרחק של כ-7 ק"מ ממנו. התושבים נאלצים להניח צינורות על חשבונם על מנת להתחבר אל נקודות אלה. חלק מן התושבים מובילים מים באמצעות מיכליות, הפוגעות באיכות המים, מה גם שעלות הובלת המים היא גבוהה מאוד. הכפר אינו מחובר לרשת החשמל הארצית, על כן משתמשים תושביו בפאנלים סולאריים או בגנרטורים, ולחלק מתושביו אין חשמל כלל. בכפר אין כבישים סלולים והגישה אליו מאוד קשה.

   איומים

   כפר אַל-עַ׳רָּה הוא בלתי-מוכר, ועל פי תכנית מטרופולין באר-שבע, נמצא בתחום ייעוד נופש מטרופוליני / יער וייעור. החוקרת תלמה דוכן המליצה להכיר בכפר בשנת 2010, אך משרד רוה”מ ערער על המלצתה וזו נדחתה. על חלק מבתי הכפר ישנם צווי הריסה ובכפר ישנן הריסות בתים. תושבי אַל-עַ׳רָּה מתגוררים על קרקעותיהם, עליהן יש להם תביעות בעלות. בנוסף, יש להם גם קרקעות שהם תובעים מחוץ לכפר. התושבים מבקשים שהמדינה תכיר בכפרם במקום בו הוא קיים כיום, על אדמותיהם שלהם.