• רקע כללי

   הכפר הבלתי מוכר אֻםּ נְמִילָה שוכן במרחק של כקילומטר צפונית לרהט, וחיים בו כ-700 תושבים. הכפר הוא כפר היסטורי שנוסד עוד לפני קום המדינה, ונקרא על שם אחת מן הגבעות בכפר, שבה יש קיני נמלים רבים. בכפר מתגוררים רק בני שבט א-זיאדנה. גבולו המערבי והדרומי של הכפר הוא ואדי אלספא, וגבולו המזרחי הוא ואדי זַבָּאלִה. מצפון לאֻםּ נְמִילָה, שוכן הכפר הבלתי מוכר זְֿחַיִּה. אדמות משפחת א-זיאדנה סביב הכפר מוערכות בקירוב בארבעת אלפים דונם.

   שירותים ותשתיות

   בכפר לא ניתנים שירותי בריאות וחינוך כלל, ועל כן נאלצים התושבים לנסוע לעיר רַהַט במטרה לקבל את השירותים הללו. בכפר אין כלל כבישים סלולים. הכפר מחובר למערכת המים הארצית, ומחצית מבתיו מחוברים אל מערכת החשמל הארצית. התושבים שבתיהם אינם מחוברים אל מערכת החשמל נאלצים לייצר חשמל בעצמם, באמצעות פאנלים סולריים וגנרטורים.

   איומים ועתיד הכפר

   הכפר אֻםּ נְמִילָה אינו מוכר על ידי המדינה, על כן, ישנם צווי הריסה תלויים ועומדים למספר בתים בכפר, ומדי מספר חודשים מתרחשות בכפר הריסות בתים. בתים שעברו תיקון או שיפוץ נחשבים לבתים חדשים על ידי הרשויות ונהרסים גם הם.על פי התוכניות של מוסדות התכנון, הכפר יוכר במסגרת שכונה חקלאית כחלק מהעיר רהט. התוכנית שהופקדה ב-27/1/2016 במנהל התכנון ובשנת 2018 אושרה התוכנית ופורסמה לציבור, משתרעת על פני 3,468 דונם, מהם 568 דונם מיועדים למגורים. בסה"כ תכלול השכונה 1,287 יחידות דיור, 2.25 יחידות לדונם בממוצע. כ-585 דונם מתוך התכנית הוקצו לחקלאות ומבני חקלאות ומשק. בשל הפיצול המובנה של אֻםּ נְמִילָה לשני מרכזי מגורים נפרדים, חלק ניכר מהשטח – 334 דונם – יוקצו על פי התוכנית לדרכים ותשתיות המחברים בין שני המרכזים.