Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

מסקנות ועדת האו"ם לביעור האפליה הגזעית – 2012

09.03.2012

ועדת האו”ם לביעור האפליה הגזעית פרסמה את ההערות המסכמות שלה בנוגע לישראל בחודש מרץ 2012:

סעיף 20. הוועדה מודאגת מהמצב הנוכחי של האוכלוסייה הבדואית, בפרט בקשר למדיניות של הריסה, בייחוד הריסת בתים ומבנים אחרים, והקשיים המתגברים שעימם מתמודדת  אוכלוסייה זו בהשגת גישה לקרקעות, דיור, חינוך, תעסוקה ובריאות ציבורית באופן שווה לתושבים יהודים.

הוועדה ממליצה כי ישראל תתייחס בצורה הולמת  לבעיות עמן  מתמודדות הקהילות הבדואיות, בפרט בנוגע לאובדן קרקעותיהן וגישתן לקרקעות חדשות. בנוסף, הוועדה ממליצה שישראל תגביר את מאמציה להבטחת גישה שווה לחינוך, עבודה, דיור ובריאות ציבורית בכל השטחים הנמצאים תחת שליטתה האפקטיבית. בהקשר  זה,  על ישראל למשוך את הצעת החוק המפלה להסדרת התיישבות בדואים בנגב, שתכשיר את המדיניות המתמשכת של הריסת בתים והעברה בכפייה של קהילות בדואיות ילידות.

למסקנות באתר האו"ם (באנגלית) לחצו כאן

 

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions