• תמ"א 22 היא תוכנית מתאר ארצית שמגדירה שטחים בהם יש יער נטוע או חורש טבעי כאזורים שמורים, ומוסיפה שטחים פתוחים בהם יינטעו יערות בעתיד. התוכנית אושרה בשנת 1995 וכוללת כ-1.62 מיליון דונם, מרביתם בנגב הצפוני.

      התוכנית מאיימת על מספר כפרים בדואים בלתי מוכרים, כמו למשל הכפר עתיר, כיוון שהיא מגדירה קרקעות בהן קיימים כפרים כאזורי יער וייעור עתידיים.