• תמ"מ 23/14/4 היא תוכנית מתאר מחוזית לאזור הנגב הצפוני. התוכנית אושרה על ידי הולנת"ע ב-20.07.2010, ועל ידי המועצה הארצית לתכנון ביולי 2012 ומטרתה העיקרית היא הכפלת אוכלוסיית הנגב עד לשנת 2020. בפועל, על אף שהתוכנית מגדירה אזורים בהם ניתן להקים יישובים בדואים ולהכיר בכפרים בדואים בלתי מוכרים (מה שמכונה אזור 'נוף כפרי חקלאי משולב'), לפי התוכנית מרבית הכפרים לא יוכרו כיוון שהם נמצאים באזורים בעלי יעודי קרקע שונים. חשוב להדגיש כי מדובר בתכנית עמומה, ועל אף שחלק מן הכפרים נמצאים באזור בו ניתן להכיר בהם, אין כל הבטחה כי הם אכן יוכרו.

      במסגרת ההליך התכנוני הוגשו עשרות התנגדויות מצד בדואים תושבי הנגב לתוכנית. תלמה דוכן, החוקרת שמונתה על ידי משרד הפנים לבחינת ההתנגדויות הרבות, בחנה אותן ופרסמה את המלצותיה. על אף שחלק מהמלצותיה היו חיוביות, בסופו של ההליך רק חלקן אומצו, והן כמעט לא באו לידי ביטוי בתוכנית.