Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

אסיפה כללית 24.06.2020, 17:00 בזום

01.06.2020

פורום דו-קיום בנגב לשיוויון אזרחי מתכבד להזמינכם לאסיפה כללית שתתקיים ביום ד', ה-24.06.2020 בשעה 17:00

על סדר היום:

אישור הדוחות הכספיים לאחר אישור ועדת הביקורת
בחירות למוסדות העמותה
עדכונים ודיווח על פעילות הארגון

האסיפה תתקיים ב’זום': https://us02web.zoom.us/j/84667824106

השתתפותכם חשובה!
מזכירות פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי

Demolitions

25-11-20 - תַל אַל-מַלַח, כפר בדואי בלתי-מוכר מצפון מערב לשדה התעופה נבטים. שני בתים נהרסו.

19-11-20 - וַאדִי אל-חַ'לִיל, כפר בדואי בלתי-מוכר דרומית מזרחית לכביש 60 על יד צומת שוקת. בית אחד נהרס על ידי הרשויות.

All Demolitions