• הכפרים הבלתי-מוכרים בנגב אינם מופיעים על המפות הרשמיות של המדינה והמידע עליהם אינו זמין כלל. בעקבות תוכניות פיתוח שונות שמאיימות על קיומם של הכפרים, ועדות ותוכניות שבוחנות את הסדרת ההתיישבות בנגב ובשל המידע המוטעה הרב שמתפרסם בתקשורת בנושא זה, מטרתו של הפרויקט היא לרכז מידע על הכפרים, ולאפשר למתעניינות ולמתעניינים להיחשף למיקומם של הכפרים, לסיפורם הייחודי ולשירותים הממשלתיים להם זוכים, ובעיקר אינם זוכים, כפרים אלה.

      מתוך השאיפה לייצר ידע מקומי, כל המידע באתר נוצר בשיתוף עם ועדי הכפרים הבלתי-מוכרים. עובדות ועובדי פורום דו-קיום בנגב ביקרו בכפרים, ערכו סיורים עם התושבות והתושבים ואספו ביחד איתם את המידע שמוצג באתר כיום.

      תחת האיומים הרבים שמרחפים מעל הכפרים הבלתי-מוכרים בנגב – מתוכנית פראוור, דרך כביש 6, העברת בסיסים צבאיים לנגב ומדיניות הריסות הבתים, מטרתו של אתר זה היא לחשוף את המצב בשטח כפי שהוא כיום ולהפריך מיתוסים מוכרים על הנגב, כמו למשל הטיעון שמדובר ב"פזורה" ולא בכפרים מובחנים.

      במרכז האתר מפה שמציגה את הכפרים הבדואים בנגב, הוא מאפשר גישה קלה ומהירה למידע ותמונות מכל כפר וכפר, ואף מציג את התוכניות השונות שמאיימות על עתידם של מרבית הכפרים הללו. הפיכתו של המידע לזמין ונגיש היא לטעמנו, עוד צעד במאבק בין ידע מקומי ועובדות בשטח, לבין המידע המוטעה שמפיצים השלטונות, ויתרה מזאת, צעד גדול במאבק למען הכרה בכפרים הבדואים הבלתי-מוכרים בנגב.